Moja predajňa

Bratislava - Ružinov

Potrebujete poradiť s výberom?

046/877 55 50(Po–Pá 7:30–15:30)

Košík0

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane osobných údajov ďalej len GDPR.

Tu sa dozviete, v súlade s čl. 13 GDPR, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva.

Správca osobných údajov

Sme správcami osobných údajov na webe www.pompo.sk a POMPO spol. s r.o.
Určujeme, ako budú vaše osobné údaje spracované a za akým účelom.
Marketingové oddelenie spoločnosti POMPO spol. s r.o. Lidická 481, 273 51 Unhošť, IČ: 25089595.

Ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi

Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame z registračných formulárov na webe www.pompo.sk a v predajniach POMPO, ktoré sami dobrovoľne vyplníte.

Pre aké účely a ako dlho osobné údaje spracovávame?

1. Pre marketingové účely

Pre marketing evidujeme minimálne údaje a to na základe vášho súhlasu, ktorý prejavíte zaškrtnutím políčok a vyplnením formulára.
V prihlasovacom formulári urobte výberom z možností zaškrtnutím súhlas so zasielaním:

 • newsletterov (novinky, akcie, zľavy, zľavové poukazy) a tlačených katalógov

Pokiaľ zaškrtnete súhlas so zasielaním noviniek e-mailom a tlačených katalógov, budeme vás pravidelne e-mailom informovať o akciách, novinkách, zľavách a zľavových kupónoch.

Zároveň udeľujete súhlas so zasielaním tlačených katalógov spoločnosti Pompo spol. s r.o., konkrétne Letného a Vianočného katalógu na uvedenú adresu a súhlas s odovzdaním osobných údajov potrebných pre distribúciu katalógu, teda mená a adresy dopravcovi a distribučnej spoločnosti, s ktorou spoločnosť Pompo spol. s r.o. uzavrie kontrakt. Odovzdanie osobných údajov sa riadi platnou legislatívou o ochrane osobných údajov, tak aby vaše osobné údaje u nás boli v bezpečí.

Kdekoľvek sa prihlásite, máte možnosť sa aj odhlásiť. V pätičke každého e-mailu nájdete odhlasovací odkaz.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje

 1. email - potrebujeme k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich službách, akciách, novinkách a Vašich zľavových poukazoch, ktoré sú zasielané e-mailom, spravidla 2x týždenne.
 2. meno a adresa - potrebujeme k tomu, aby sme Vám mohli zaslať tlačený katalóg na adresu, maximálne 2x ročne.
 3. meno a dátum narodenia Vašich detí – potrebujeme na vygenerovanie narodeninových poukazov s 10% zľavou na celý nákup. Poukaz vám zašleme e-mailom 14 dní pred narodeninami detí. Uplatniť ho môžete vo všetkých predajniach Pompo v SR.

Aké osobné údaje spracovávame

Pre marketingové účely evidujeme váš e-mail, meno, adresu, mená a narodenie vašich detí, pokiaľ ich sami dobrovoľne vyplníte. Tak môžeme sledovať, aké stránky navštevujete, aby sme prispôsobili obsah vašim preferenciám. Priebežne sledujeme údaje o vašom využívaní e-mailingu (doručenie kampane, otvorenie kampane apod.), aby sme vám neposielali e-maily opakovane.

Zmeny, vymazanie a odhlásenie

Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť. V pätičke každej našej e-mailovej správy nájdete odhlasovací odkaz. Kliknutím na odkaz sa vaše osobné údaje odstránia z databázy klientov a e-mailové správy vám od nás prestanú prichádzať.

Facebook

Môžete dať súhlas s tým, že vás môžeme kontaktovať taktiež na FB. Fanúšikom stránky sa stanete tak, že kliknete na „Páči sa mi to“.

Odhlásite sa kliknutím na našej FB stránke na „Zrušiť Páči sa mi to“.

Máte právo na informácie

Na požiadanie vám oznámime, aké osobné údaje o vás uchovávame. Pokiaľ nebudú správne, na požiadanie ich opravíme. O zmenu osobných údajov alebo žiadosť o ich odstránenie z našej databázy, prosíme, píšte na adresu info.eshop@pompo.sk

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame do doby, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas so zasielaním noviniek spoločnosti POMPO spol. s r.o.
Prehlasujeme, že Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích krajín.

2. Pre obchodné účely

Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť niektorý produkt alebo službu, evidujeme kontaktné údaje, ktoré osobne zadáte do objednávkového formulára.
Meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, účtovné a platobné údaje ( IČO, DIČ, IČ DPH, číslo platobnej karty, číslo účtu). Údaje sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho, realizáciu obchodu vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov a identifikáciu vašich bezhotovostných platieb.

Vaše údaje budú odovzdané zvolenému prepravcovi, z dôvodu doručenia Vašej zásielky na správnu adresu.
Vaše údaje,  ako zákazníkov, budeme spracovávať po dobu vybavenia objednávky, a podľa zákona ďalších desať rokov odo dňa jej skončenia.

Prechádzanie webu – Cookies

V prípade, že užívate naše produkty a služby alebo prechádzate naše webové stránky, môžeme zbierať údaje o návštevách nášho webu a sledovať užívanie služieb.
Tieto údaje zahŕňajú Vašu IP adresu a správanie sa na webových stránkach www.pompo.sk.
Ako dlho ste na stránke boli, z ktorých stránok ste prišli a kedy odišli.
Tieto údaje sa nedajú priradiť k určitému objektu. Takéto informácie získavame automatizovane prostredníctvom cookies, alebo prostredníctvom trackovacích technológií, nakoľko Vám chceme poskytovať čo najlepšiu službu. Vaše údaje budeme spracovávať a evidovať po dobu jedného roka. Cookies, môžete na svojom počítači zakázať.

Na súbory cookies sa môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

Platnosť Cookies:

 • Krátkodobé cookies - platí po dobu vašej návštevy a niekoľko minút po opustení webu strácajú platnosť. Pomáhajú základným funkciám stránok.
 • Dlhodobé cookies - platia niekoľko dní až mesiacov. Uľahčujú nastavenie stránok, pri opakovaných návštevách, pomáhajú s prihlásením alebo so zameraním ponuky.

Účel Cookies:

 • Kľúčové cookies - bez nich nebudú stránky správne fungovať. Môžete naraziť na problémy vo formulároch, objednávkach alebo nebude možné zostať prihlásený.
 • Analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Vďaka týmto informáciám môžeme vylepšovať prehľadnosť, štruktúru i obsah webových stránok.
 • Trackovacie a remarketingové - pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich na reklamných plochách na iných webových stránkach.
 • Konverzné – slúžia na vyhodnotenie reklamných kampaní a sledujú spôsoby, ktorými užívatelia na naše stránky prichádzajú.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ ako správca spracovávame Vaše osobné údaje, máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť a uplatniť právo na prístup a opravu údajov, ktoré spracovávame.
Ak máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súlade so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie, alebo o nápravu chybného stavu, najmä požadovať blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov, prípadne kompletný výmaz týchto údajov.
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečenie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou českou a európskou legislatívou.
Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované, ale i neautomatizované prostriedky.
Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii.
Osobné dáta sú chránené v maximálne možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja a miere rizika zneužitia.
Udržujeme technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov od vloženia vášho e-mailu až do vymazania po vypršaní súhlasu, alebo do doby skladovania údajov nutných pre splnenie zmluvy, ktoré plynú zo zákona.

Komu môžu byť osobné údaje sprístupnené?

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca i ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke aplikácií potrebných k prevádzke webu a podporných aplikácií.

V prípade, že súhlasíte so zasielaním tlačených katalógov spoločnosti POMPO spol. s r.o., poskytujeme osobné údaje nutné pre dodanie katalógu distribučnej spoločnosti, ktorá bola vybraná pre daný kontrakt. Zverené osobné údaje môže distribučná spoločnosť uchovávať len po dobu realizácie rozosielania katalógov.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom je možné len v rámci záväzných právnych predpisov.
Spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť trvá i po skončení záväzkových vzťahov so spoločnosťou POMPO spol. s.r.o. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Údaje neodovzdáme ani do iných krajín EU.

Prehlásenie správcu osobných údajov

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

 • Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov len na základe súhlasu alebo zákonného právneho titulu.
 • Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi t.j. osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženstve a filozofickom presvedčení, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektov a genetický údaj subjektov apod.
 • Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim odberateľom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 • Umožňujeme svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 • Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 • Zaväzujeme sa v rozosielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskoršie do 48 hodín od prijatia  informácie o zmene.

Ako prejavíte súhlas so spracovaním vašich údajov

Zadanie e-mailu berieme ako váš súhlas s vyššie uvedenými informáciami.
Použitím zaškrtávacieho políčka ste si zvolili, aké informácie budeme spracovávať.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a kedykoľvek sa môžete odhlásiť.

O zmenu osobných údajov alebo žiadosť o ich odstránenie z našej databázy, prosím, píšte na adresu info.eshop@pompo.sk

Moja predajňa zavrieť
Rezervácia na predajni zavrieť

Jak probíhá rezervace na prodejně?

Rezervované zboží máte nyní přidané do košíku.

V košíku vyberte osobní odběr na prodejně a překontrolujte vybranou prodejnu, poté dokončete objednávku.

Následně vyčkejte na informační e-mail / SMS s informací, že zboží máte připravené na prodejně.

Moja predajňa

Bratislava - Ružinov

Potrebujete poradiť s výberom?

046/877 55 50(Po–Pá 7:30–15:30)

Vytvorte si účet získajte výhody

 • nakúpite za lacnejšie VIP ceny
 • k narodeninám dostanete darčekovú poukážku
 • k účtenkám sa vrátite
 • s nazbieranými Pompo bodmi ušetríte
  a čaká vás množstvo ďalších výhod

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami pre úpravu zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli zaujímavé.